Kinder-coaching

Voelt je kind zich niet begrepen door zijn of haar omgeving? Wordt hij of zij daardoor steeds onzekerder en komt een bepaald gedrag steeds vaker voor. Dan kan ik als kindercoach jullie verder helpen.

Werkwijze

Ik werk laagdrempelig, oplossings-en ervaringsgericht. Dat houdt in dat ik met volledige aandacht en zonder oordeel kijk naar wat er bij je kind speelt. Samen met je kind en jij als ouder bekijken we wat het doel van de coaching is. Mijn werkvormen pas ik aan de hulpvraag en de interesses van je kind aan. Door stil te staan, te voelen en te ervaren wat er niet zo lekker loopt leert je kind zichzelf kennen en volgen de inzichten vanzelf. Je kind voelt zelf wat het kan en wat nodig is. Hierdoor voelt je kind zich krachtiger.

Met welke problemen kan je Bij Paula Natuurlijk terecht?

Het traject

Voordat een traject wordt gestart maak ik graag kennis met jou als ouder middels een gratis kennismakingsgesprek. Samen bekijken we of mijn hulp passend is bij de hulpvraag.

Spreekt mijn werkwijze je aan? Dan volgt er een intake-gesprek van ongeveer een uur bij je thuis. In dat gesprek bespreek ik met je het intake-formulier dat je vooraf van mij ontvangt en invult. Samen nemen we dat formulier door en aan de hand van het gesprek bekijken we de natuurlijke processen die binnen uw kind en het gezin spelen. Samen bepalen we aan welke thema’s we gaan werken. Ik geef dan ook aan hoeveel sessies er ongeveer nodig zijn. Tevens kan ik meteen kennismaken met je kind, waardoor de drempel om naar mij te komen wat verlaagd wordt.

Na iedere sessie geef ik kort (ongeveer een kwartier) samen met je kind een terugkoppeling van de sessie. We bespreken de inzichten en daarna mag je thuis met je kind aan de slag indien nodig. Betrokkenheid van ouders is zeer wenselijk tijdens het hele proces. Na 3-5 sessies volgt een eindgesprek. Hierin bespreken we of de opgedane hulp naar tevredenheid is opgelost. Mocht dat niet zo zijn dan is een vervolgtraject mogelijk bij mij of kan ik doorverwijzen naar een andere hulpverlener.

Voor scholen

Met meer dan 30 jaar onderwijservaring als leerkracht in het basisonderwijs begeleid ik kinderen die meer nodig hebben dan de basiszorg om zich optimaal te ontwikkelen.

Ik kan op onderstaande manieren ondersteuning bieden binnen uw school als er een zorgvraag ligt:
• Bij observaties en advies.
• Coachtrajecten met een hulpvraag vanuit ouders of school.
• Uitvoeren van ondersteuningsarrangementen op school.
• Samenwerken met leerkrachten en intern begeleiders om het beste uit zichzelf en het kind te halen.
• Opzetten en uitvoeren “inloopspreekuur kindercoach”. Dit project is wetenschappelijk onderbouwd vanuit Adiona, de beroepsorganisatie voor kindercoaches. Meer informatie hierover vind je op www.adiona.nl
• Sociale vaardigheidstraining in de natuur. 

Coaching is altijd op maat. 

Workshops

Door elkaar te helpen met het zoeken naar je schatten voel je je sterker worden!

In deze workshop gaan we aan de slag met het spel Schatgravers.

Dit spel kan zowel met een groepje kinderen gespeeld worden als met volwassenen of indien wenselijk met het gezin.

Dit spel laat kinderen en volwassenen hun waardevolle eigenschappen van zichzelf en van andere spelers ontdekken. Het ontdekken van deze schatten wordt afgewisseld met speelse, maar diepgaande opdrachten te doen (karweitjes). Tijdens het spelen van het spel zul je merken dat je verbinding voelt met jezelf en met de ander.

Door in de natuur te zijn kom je helemaal tot rust en kun je heerlijk jezelf zijn!

Samen met een groepje kinderen ga ik het bos in. Dit kan ook met een ouder en kind zijn.

In deze workshop zet ik de natuur in.

We gaan samen naar het bos en gaan daar bekijken wat er allemaal te zien, ruiken, voelen, proeven, horen is.

De natuur werkt ontspannend en ontladend. De natuur doet zelf zijn werk, maar ik zet ook mooie werkvormen in.

Als je je bewust bent van je kwaliteiten kom je in je kracht!

Dit spel speel je samen met je partner of met je vriendin(nen) of tijdens speciale ochtenden waarbij je met andere mensen over je opvoedkwaliteiten gaat praten.

In deze workshop gaan we aan de slag met het Opvoedkwaliteitenspel van Inkura.

Dit is een spel dat helpt om in gesprek te komen met elkaar over je kwaliteiten in de opvoeding.

Door een kaartje met een kwaliteit te bekijken, erover met elkaar in gesprek te gaan, leer je van elkaar en kom je tot mooie kwaliteiten van jezelf en van de ander. Dat kan zijn van je partner, maar ook van andere ouders.